MAVE PSV-2 dvojitá - 15+5m

968 Kč s DPH

2050296

Nové

Výrobce: MAVE a spol. Nymburk

Skladem

Snímání dvou hladin s diferencí max. 5 m ve vrtech od průměru 80 mm. Ponorná sonda PSV-2 se vyrábí s kabelem atestovaným do pitné vody. Sondy se připevní vázacími páskami na potrubí ve vrtu. Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m, viz Technické údaje). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu. Přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond.

Použití:

Snímání dvou hladin s diferencí max. 5 m ve vrtech od průměru 80 mm.

Popis:

Ponorná sonda PSV-2 se vyrábí s kabelem atestovaným do pitné vody. Sondy se připevní vázacími páskami na potrubí ve vrtu.

K ceně ponorné sondy je nutné připočíst cenu kabelu dle jeho délky. Sonda se dodává jako celek se zalitým kabelem požadované délky (viz Technické údaje).

Technické údaje

Max. provozní teplota: 60° C (krátkodobě)
Materiál elektrod: nerez ocel
Materiál obalu: TABOREN
Rozměry sondy: 29x54x105 mm
Délka kabelu: 10+5 m (a násobky 5 m), maximálně 100+5 m
Typ kabelu: třížilový flexibilní 3x0,5 mm2atestovaný do pitné vody
Průměr kabelu s izolací: 5 mm

Výrobek je chráněn průmyslovým vzorem.

Ponorná sonda včetně kabelu splňuje požadavky na výrobky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.