Napětí 230V
Maximální průtok 53 l/min
Max. výtl. výška 1,8m
Hmotnost 5 kg
Připojení 25mm
Stavební délka 170 mm

Oběhová čerpadla Sigma NTT Premium jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách. Konstrukce této řady umožňuje svoustupňovou regulaci výkonu.

Dopravovaná kapalina

∙ čistá, měkká a chemicky neaktivní voda (pitná) bez mechanických přimísenin.
∙ směs vody a glykolu v poměru 1:1
∙ solární kapalina o max. hustotě 1050 kg.m-3

Konstrukce

Čerpadla NTT-PREMIUM jsou monobloková, bezucpávková, s elektromotorem chlazeným čerpanou kapalinou. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:
těleso čerpadla.........................................................šedá litina
oběžné kolo...................................................................mosaz
hřídel, mezistěna a oddělovací vložka..........korozivdorná ocel
ložiska..............................................................................uhlík

Umístění a poloha

Čerpadla NTT-PREMIUM mohou být namontována do libovolně skloněného přímého potrubí tak, aby osa elektromotoru byla vždy vodorovná s max. úchylkou + 5°. Elektrickou instalaci provést podle příslušných norem.

Před a za čerpadlo instalovat ventily a kontrolní manometry. Potrubí v blízkosti čerpadla by mělo být řádně uchyceno tak, aby se na čerpadlo nepřenášely síly vyvozené dilatací potrubí nebo instalačními závadami. Čerpadlo nedoporučujeme situovat na nejnižším a nejvyšším místě topného systému. V nejnižším místě může docházet k jeho zanášení kalem a nečistotami, v nejvyšším pak k jeho zavzdušňování.

Příslušenství malých oběhových čerpadel NTT-PREMIUM

Nejmenší typy oběhových čerpadel 20-NTT a 25-NTT-PREMIUM je možno vybavit kulovými kohouty, které slouží jako uzavírací orgán pro sání a výtlak. Kulové kohouty lze montovat do potrubí v libovolné poloze. Dodávají se na zvláštní požadavek.