TSA3S10M 4-6

695 Kč s DPH

2050264

Nové

Výrobce: ZPA Ekoreg spol. s.r.o.

Skladem

Napětí 230V / 400V
Hmotnost 0,125 kg
Připojení G 1/4"

Slouží ke spínání zejména 3fázových, ale i (1fázových) elektrických obvodů AC-3 10 A/400 V) vlivem změn tlaku v tlakových nádobách. Ve spojení s čerpadlem nebo kompresorem slouží k udržování tlaku v tlakových nádobách domácích vodáren v požadovaném rozmezí. Snadná regulovatelnost zapínacího a vypínacího tlaku. Vysoký počet sepnutí. Libovolná pracovní poloha. Mohou být ovládány neagresivním pracovním médiem jako je voda, olej nebo vzduch. Jsou vhodné pro použití ve vlhkých a mokrých prostorách (odolné proti stříkající vodě) a jsou dostatečně chráněny před prachem.

Parametry:

Typ TSA Normy ČSN EN 60 947-4-1, ČSN EN 60 730-2-6
Certifikační značky
Hlavní obvod (kontakt) řazení
1) 03 jmenovité izolační napětí Ui 500 V a.c. 
jmenovité pracovní napětí Ue 400 V a.c.
min. provozní napětí Umin 48 V a.c. AC-3
jmenovitý proud In 10 A
spínaný výkon při 400 V a.c. 4 kW
hustota spínání 120 cyklů/hod.
elektrická trvanlivost 200,000 cyklů
mechanická trvanlivost 500,000 cyklů 
připojení vodič Cu 1 ÷ 2,5 mm2 
kabel - průměr 6 ÷ 12 mm 
Tlakový obvod jmenovitý přetlak 1 MPa 
pracovní médium typ neagresivní plyny a kapaliny teplota 0 ÷ 55 °C 
přívod na tlakové médium = upevnění šroubem (TSA3…S…) G 1/4’’ převlečnou maticí (TSA3….M…) G 1/4’’
tolerance nastavených tlaků ±10 %
krytí IP54
teplota okolí -10 ÷ 55 °C
pracovní poloha libovolná